Postavljanje vjetrobrana

Postavljanje doma za 5 minuta!

Deflektori se postavljaju u gumenu brtvu bočnih stakala, bez ljepljenja. Uz svaki deflektor kupac dobije detaljna uputstva za postavljanje te elemente za učvršćivanje, takozvane U profile. Uz pomoć uputstva i zakački, postavljanje deflektora je posao od 5 minuta. Deflektor se uvijek može bez oštećenja ukloniti te ponovo postaviti, ne ostavlja oštećenja na gumenim brtvama bočnih stakala.

Ima modela za koje nisu potrebni U profili, u tom slučaju oni nisu sadržani u paketu.

Molimo cijenjene kupce da OBAVEZNO pročitaju uputstva i prouče slike koje se nalaze u uputstvu!

Na video snimci je prikazan načelni princip postavljanja deflektora, ali u ponekom slučaju se može razlikovati od načina postavljanja deflektora koje ste Vi naručili.